Yrkesutbildning ett smart val!

WorldSkills Sweden driver projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” för att synliggöra yrkesutbildningarna och samtidigt verka för ökad kvalitet i svensk yrkesutbildning. Projektet inleddes med en analys och planeringsfas som därefter övergått i en genomförandefas fram till kvartal 2 2020. Övergripande mål för projektet är;

– Bättre kunskap hos ett ökat antal unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.

– Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en yrkesutbildning.

– Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

 

Några av verktygen och medlen för detta är lokala och regionala insatser så som exempelvis lokala yrkestävlingar, skoltävlingar, nationell informationskampanj, virtuella arbetsplatsbesök mm. Prova på koncept i tävlingsform är en annan ingrediens som vi ser funkar väl i andra nordiska länder. Exempelvis att högstadieelever får prova på ett kort moment kopplat till en yrkesutbildning och bransch då man samtidigt kan få information om utbildningen och möjligheterna efter avslutad utbildning. Det kan ske på skolor, mässor eller andra mötesplatser.

 

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Dokument (här dokument kopplade till projektet kunna laddas ner)

Kontakt

För frågor kopplat till projektet, kontakta Christina Liljekvist, christina.liljekvist@worldskills.se

Bakgrund

År 2016 gjordes en kraftsamling och en unik satsning på svensk yrkesutbildning. Initiativtagarna, WorldSkills Sweden, LO, Svenskt Näringsliv och Utbildningsdepartementet med regeringen i spetsen, beslutade att satsa extra resurser på att prioritera och lyfta den svenska yrkesutbildningen för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft.

En väg att göra detta är att öka attraktionskraften på yrkesutbildning genom en ökad satsning på olika åtgärdsprogram som kommunicerar bilden av vad modern yrkesutbildning betyder. Dels för samhället men framför allt för de ungdomar som står i beredskap att välja utbildningsinriktning.

 

 

En gemensam plattform

ÖVERGRIPANDE MÅL

Fler elever ska välja yrkesprogram för sin gymnasieutbildning.

Nu är andelen som väljer yrkesprogram ca 26% och enighet finns om att den siffran behöver öka.

Svensk yrkesutbildning skall hålla världsklass.

Nu är kvaliteten skiftande och enighet finns om att ett uthålligt kvalitetshöjande arbete är nödvändigt. Samarbetet mellan skola och arbetsliv måste stärkas till ömsesidig nytta.

Yrkesprogram ska betraktas som en möjlighetsinriktad utbildning.

Nu uppfattar alltför många elever och föräldrar att yrkesprogrammen är ett andrahandsval och snarare stänger dörrar än öppnar dörrar för framtiden. Enighet finns om att denna attityd ska ändras.

ÖVERGRIPANDE BUDSKAP 

Att välja en yrkesutbildning är ett smart val för möjlighet till ett första jobb, för möjlighet till karriär i en bransch, för möjlighet att starta eget företag, för möjligheten att plugga vidare eller att arbeta utomlands.

YRKESUTBILDNINGENS UTMANINGAR:

För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver många goda krafter samspela bättre under flera år. Strategiska utvecklingsområden är

Höja kvaliteten i yrkesutbildningen; detta handlar bl a om att stärka yrkeslärare i sin yrkesroll, förnya pedagogiken, mäta kvalitet, förbättra samarbetet mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande.

Förbättra kunskapen om yrken och kompetensbehov i framtiden; detta handlar bl a om att förmedla spännande bilder av yrkesutbildningens möjligheter i ett längre perspektiv. Skapa fler mötesplatser för elever i grundskolan att ”prova-på” olika yrken i sin närmiljö.

Ändra attityden till yrkesutbildning; detta är en konsekvens av förbättrad kvalitet i utbildningen, synliggörande av yrkesutbildningens möjligheter, många goda och engagerade ambassadörer och föredömen samt ett aktivt och synligt utvecklingsarbete.

Kunskapsinsamling inom området yrkesutbildning; detta handlar bl a om att identifiera framtida yrkeskompetenser, pröva former för att utveckla den vardagliga pedagogiken i lärarrollen, utvärdera och vägleda arbetsplatsförlagt lärande.

Evenemangskalendern »

SparaSpara

Share This: