Statsbidrag

På Skolverkets sida om stadsbidrag kan du se öppna ansökningar, rekvisitioner och redovisningar kopplade till de olika statsbidragen. Du kan även se de senast publicerade besluten. Läs mer här »

 

Vilka kan ansöka om stadsbidrag?

Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Detta innebär att yrkespartner till WorldSkills Sweden har möjlighet att ansöka om bidrag till en rad olika aktiviteter som handlar om status, intresse och attraktionskraft.

Kalendern kommer revideras i januari 2018.

 

Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

Förslag på text till ansökan om kompetensförsörjning yrkeslärare kopplat till experter som medverkar vid Yrkes-SM 2018 »

Förslag på text till ansökan om kompetensförsörjning yrkeslärare kopplat till Workshop Managers/Shopmasters under Yrkes-SM 2018 »

Förslag på text till ansökan om kompetensförsörjning yrkeslärare kopplat till experter som medverkar under Yrkes-EM 2018 (EuroSkills 2018) »

 

Vid frågor för ifyllnaden av ansökan, hänvisas till statsbidragsenheten, Skolverket, statsbidrag.yrkeslarare@skolverket.se

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Share This: