Om oss

Vårt mål är att …

höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för modern yrkesutbildning inom bl a bygg, industri, teknik, it och service.

Det gör vi genom att …

förändra bilden av yrkesutbildningar och den framtida arbetsmarknaden. Teknik- och industriyrken är t ex inte längre repetitiva enligt en traditionell bild. En CNC-operatör hanterar utrustning för flera miljoner, kan ligga direkt uppkopplad mot en beställare någonstans i världen och både programmerar och är delaktig i utvecklingen.

Vilka står bakom WorldSkills Sweden?

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Vad gör WorldSkills Sweden?

Uppdraget WorldSkills Sweden har, att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar, uppnås bl a genom att anordna och driva yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det svenska Yrkeslandslagets deltagande i WorldSkills Competition (världsmästerskap) och EuroSkills, (europamästerskap).

Hjältar skapar goda förebilder

Genom att arrangera yrkestävlingar, utse skickliga yrkeslandslag och leda deras deltagande i internationella tävlingar skapar WorldSkills Sweden goda ambassadörer och förebilder för andra ungdomar. Tävlingsverksamheten ger också en unik möjlighet att kunna mäta sitt lands yrkeskompetensnivå mot andra länders, få kunskapsutbyte och kunna göra jämförelser inom utbildning och standards. Tävlingarna ger dessutom industriföreträdare, politiker, specialister samt ansvariga för utbildning och yrkesträning, möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och samarbeta för att utveckla högre standards inom området yrkesutbildningar.

Därför behövs WorldSkills Sweden

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken men allt för ofta saknas det intresserade ungdomar eller ungdomar med rätt kompetens att anställa. Att Sverige har välutbildad arbetskraft i tillräcklig mängd är avgörande för arbete och välstånd. För att företag ska vara konkurrenskraftiga, också på en global marknad, behövs bra och rätt kompetens. Sveriges arbetsgivare behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll. Därför är den långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetslivet så viktig. Särskilt angeläget är det att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. En bra yrkesutbildning ger goda förutsättningar för det. Med dessa ingångsvärden bildades WorldSkills Sweden.

Yrkestävlingar är populära

Många skolungdomar säger ofta att de uppskattar yrkestävlingar även om de inte är med och tävlar i de största tävlingarna. Många tycker t ex att de inte bara får möjligheter att lära sig mer om sitt yrke utan också att träna samarbete och social kompetens. De som är med säger att de bl a får värdefull feedback och att de känner sig säkrare på sitt yrke efter tävlingarna då de ska ut i yrkeslivet, vilket också kan underlätta att få jobbet man vill ha. För de som inte är med och tävlar har tävlingarna ändå positiv effekt eftersom de ändå skapar en viss nyfikenhet kring de yrken som tävlar.

En som vet hur mycket positivt tävlingar av det här slaget för med sig är Joakim Karlsson. 2009 kammade han hem en silvermedalj i byggnadsplåtslageri under Yrkes-VM i Kanada.

– Att medverka i Yrkes-VM och komma tvåa har betytt otroligt mycket för mig, både yrkesmässigt och personligt. Jag lärde mig massor, både under perioden av förberedelser och när själva tävlingen pågick. Man utvecklas som person och vågar ta för sig mer efter en sådan erfarenhet, säger Joakim. En av de lärdomar som Joakim har haft stor nytta när han sedan började jobba som yrkesverksam är den noggranna planering som krävdes inför tävlingen. Konkurrensen mellan de tävlande var stenhård och uppgiften klurig, vilket krävde bra förberedelser. (Källa: Plåt & Ventmagasinet)

Det finns också flera tävlingar som arrangeras utöver VM, EM och SM, som Nordiska mästerskap, regionals (gäller olika kontinenter), tävlingar som t ex årets kock, skoltävlingar på distrikts- och riksnivå, branschernas egna kvalificeringstävlingar för t ex Yrkes-SM som SM för unga plåtslagare, ECY-cup m fl.

Share This: