Talang och intresse skapar goda karriärmöjligheter

Del tre av yrkesutbildningskampanjen DinTalang är i full gång, och som i första hand vänder sig till alla i årskurs 9 som ska göra sitt gymnasieval under januari och februari. Tre nya filmer har tagits fram och kommer att användas tillsammans med tidigare elva filmer för att lyfta yrkesutbildningarna som ett smart val. Två av filmerna vänder sig till föräldrar och andra påverkare. Dessa filmer fokuserar mer på att man kan välja att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram samt att en yrkesutbildning är en bra start på karriären.

Det övergripande temat för kampanjen är att yrkesutbildning är ett smart val och budskapet är att man bör överväga att välja en utbildning och karriär efter sitt intresseområde och talang. Kampanjen förs i olika sociala medier som Instagram, YouTube och Facebook. Kopplat till kampanjen finns även kampanjsidan DinTalang.se. Nytt för årets kampanj är att DinTalang denna gång kommer att vara närvarande på gymnasiemässor i Stockholm, Göteborg och Malmö. På ett inspirerande sätt och med talang, intresse och kunskap som ledord hoppas vi få ungdomar att bli nyfikna och medvetna om vilka yrkesutbildningsprogram som finns tillgängliga. Allt på ett enkelt och inspirerande sätt via ett interaktivt frågetest. I montern kommer utöver personal också ungdomar från Yrkeslandslaget att fungerar som inspiratörer och goda förebilder för olika yrken och yrkesutbildningar.

Planerat deltagande för DinTalang:

– FutureSkills i Göteborg 10–12 oktober

– ToDo i Malmö 9–11 november

– Gymnasiemässan i Stockholm 23–25 november

 

Kampanjperioden är 1 oktober till 30 november samt 2017 och 15 januari–15 februari 2018.

 

– Vi ser den här satsningen som en bra och viktig fortsättning för att påverka och öka intresset och kunskapen kring olika yrkesutbildningar och sist och slutligen öka antalet sökande. Arbetet som nu intensifieras är ett steg i ett långsiktigt arbete med att visa karriärmöjligheterna som erbjuds för de som gör ett smart val och väljer en yrkesutbildning, säger Pontus Slättman, vd för WorldSkills Sweden.

 

YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM · WEBB

 

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This:

2nd European Vocational Skills Week 2017

Den 20-24 november arrangeras The European Vocational Skills Week för andra gången. Den första ägde rum den 5-9 december 2016 med händelser i Bryssel och med hundratals aktiviteter i övriga medlemsländer. För att dra nytta av denna energi och entusiasm, anordnas nu en andra ”europeisk yrkesskicklighetsvecka”.

Läs mer här »

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This:

Pressträff och mottagning – Yrkeslandslaget 2017

Pressträff på Bosön 8 september 

Träffa deltagarna i det svenska Yrkeslandslaget 2017 som ska till Abu Dhabi för att tävla i Yrkes-VM. Pressträffen är på Bosön (Lidingö) i Olympialokalen den 8 september kl. 11.45–12.15. Efter pressträffen finns det möjlighet till intervjuer och mingel med Yrkeslandslaget, experter och övriga mötesdeltagare.

Ta tillfället att intervjua och lyckönska Yrkeslandslaget inför deras resa till Yrkes-VM.

 

Mottagning på Arlanda 21 oktober 

Hylla de nyss hemkomna hjältarna i Yrkeslandslaget. Den 21 oktober kl. 13.30 sker mottagning på Hotell Radisson Blu Sky City i lokalen Dreamliner på Arlanda flygplats.

 

Vid frågor kontakta;

Patrik Svensson, tävlingsansvarig, WorldSkills Sweden 

patrik.svensson@worldskills.se

070-248 28 89 | worldskills.se

 

Följ Yrkeslandslaget i sociala medier #Ylaget 

SparaSpara

Share This:

Yrkesutbildning i Almedalen

Satsning på yrkesutbildning genom att sprida kunskap och skapa debatt fortsätter. I år deltar WorldSkills Sweden under årets Almedalsvecka med tema #ministerkampen där svenska statsråd får möta två representanter från Yrkeslandslaget – vi förväntar oss en rafflande batalj i yrkesskicklighet – som därefter följs upp av ett lunchseminarium där vi samlat politik, proffesion, myndigheter och arbetsmarknadens parter för att diskutera vad som kan göras för att öka attraktiviteten på Yrkesutbildningar. Vi diskuterar frågan varför allt färre ungdomar väljer en yrkesutbildning när det i dag finns svenska företag som konkurrerar om yrkesutbildad personal samt att svensk yrkesutbildning håller en hög kvalitet. Vad kan vi konkret kan göra för att vända den negativa trenden?

Deltar i lunchseminariet gör gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, Therese Guovelin, första vice ordf. på LO, Tobias Krantz, ordf. WorldSkills Sweden samt chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, Sebastian Sundberg, undersköterska och Agnes Grandin, plattsättare, båda medlemmar i svenska Yrkeslandslaget. Kommenterar gör även Ulrika Lundqvist, enhetschef för riktade insatser inom skolutveckling på Skolverket. Moderator är Fredrik Berling.

Datum: Onsdagen den 5 juli 2017

Tid: Lunch och ministerkamp: 11.40. Seminarium: 12.15 – 13.00

Plats: Landshövdingens residens, nedre trädgården, Korsgatan 4, Visby

Share This:

Personer som kommit till Sverige sökes till intervjufilmer

Just nu arbetar WorldSkills Sweden med att ta fram informations- och kommunikationsmaterial som vänder sig till nyanlända i Sverige. Målet med insatserna är att få nyanlända att bli varse och förstå att det finns gott om attraktiva jobb och att Sverige behöver deras talanger och färdigheter. Till denna kommunikationsinsats söker vi personer som varit i Sverige i 2-6 år, tjejer och killar åldern 20-30 år, personerna ska ha gått någon typ av yrkesutbildning eller arbetat inom ett ”praktiskt” yrke inom t ex bygg, design, fordon, industri, it, service, vård- eller tekniksektorn. Personerna kommer ombedjas att medverka i olika intervjufilmer som är tänkta att göras på svenska och sedan översättas till ett flertal olika språk. Arvode utgår till medverkande personer. Om ni har personer som ni tror kan passa för detta mejla till Fredrik Lundwall 

 

Share This:

#SkillsForAll

Den 15 juli 2017 är det World Youth Skills Day (WYSD).

Under #SkillsForAll och #WYSD är du med och stödjer WorldSkills International och FN i arbetet att alla ska ha möjligheten att upptäcka och att utvecklas i sitt intresse och talang.

Använd #SkillsForAll och #WYSD för att visa världen vad just du gör för att inspirera ungdomar till att hitta sin talang och intressera dem för yrkesutbildning.

Läs mer om kampanjen och hur du kan vinna en resa till Abu Dhabi och Yrkes VM 2017 här. World Skills Day
FacebookInstagram, och Twitter

 

Share This:

Europeiska socialfonden har beviljat WorldSkills Sweden projektmedel

Yrkesutbildning är ett smart val! Det tycker även Europeiska socialfonden som beviljat WSS projektmedel.

I mars skickade WorldSkills Sweden en ansökan om projektmedel med stöd från Europeiska socialfonden. Första veckan i juni stod det klart att ansökan beviljats.
Syftet med projektet är att synliggöra yrkesutbildningarna och samtidigt verka för ökad kvalité i svensk yrkesutbildning. Projektet kommer inledas med en analys och planeringsfas på 5 månader. Därefter övergår projektet i en genomförandefas fram till kvartal 2 2020. Övergripande mål för projektet är,

– Bättre kunskap hos ett ökat antal unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.

– Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en
yrkesutbildning.

– Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

Några av verktygen och medlen för detta är lokala och regionala insatser så som exempelvis lokala yrkestävlingar, skoltävlingar, nationell informationskampanj, virtuella arbetsplatsbesök mm. Prova på koncept i tävlingsform är en annan ingrediens som vi ser funkar väl i andra nordiska länder. Exempelvis att högstadieelever får prova på ett kort moment kopplat till en yrkesutbildning och bransch då man samtidigt kan få information om utbildningen och möjligheterna efter avslutad utbildning. Det kan ske på skolor, mässor eller andra mötesplatser.

– Vi pratar ofta om styrkan bakom Yrkes-SM med tävling, prova på och information om yrken och yrkesutbildning. Genom att använda de goda erfarenheterna och ambassadörerna från nationella och internationella tävlingar ser vi möjligheter att göra mer på lokal och regionalnivå. Det finns ett intresse från regionala och lokala konstellationer att göra mer för att beskriva möjligheter med att välja yrkesutbildning. Det är avgörande för regioner och nationen att det finns tillräcklig många kompetenta blivande medarbetare att anställa i branscherna.

”Vi ser nu fram mot att föra en dialog och samarbeta med yrkespartners, regioner och intressenter som önskar kraftsamla runt yrkesutbildningens attraktionskraft och kvalité.  Kvalité och attraktionskraft går såklart hand i hand, säger Pontus Slättman”.

 

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This:

Fototävling för elever som går en yrkesutbildning

#CedefopPhotoAward – En fototävling för yrkesutbildningar runt om i Europa

För elever som går ett yrkesinriktat program på gymnasienivå eller eftergymnasial yrkesutbildning.

Elever som vill delta ska bilda ett team på upp till tre medlemmar. Varje lag förväntas producera en originalfotohistoria bestående av tre till fem bilder och en berättelse på upp till 100 ord. Enskilda bidrag accepteras inte.

Tävlingen syftar till att lyfta fram dagens yrkesutbildningar runt om i Europa och visa hur en skoldag på en yrkesutbildning kan se ut för eleverna.

Det kommer delas ut priser för de två bästa fotoberättelserna. Första pris, kommer att bli en resa till Bryssel för det vinnande laget och en lärare/handledare att delta i den europeiska yrkesfärdighetsveckan under prisceremoni den 24 november. Andra pris, kommer att bli en resa till Thessaloniki för laget och en lärare/Handledare för öppnandet av Thessaloniki International Film Festival den 2 november 2017.

Tävlingen börjar den 24 april 2017 och slutar den 15 juli 2017

Läs mer om tävlingen och ta del av reglerna och ansökningsformuläret här:

http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/cedefopphotoaward

Regler & Ansökningsformulär

 

Lycka till!

Share This:

Nyhetsbrev från Euroskills

Ta del av EuroSkills Nyhetsbrev – Maj 2017

Share This:

Dags att söka Yrkes-SM 2020

Nu öppnar anbudsförfarande för arrangerande av Yrkes-SM 2020. WorldSkills Sweden söker en engagerad region för evenemanget.

Under Yrkes-SM 2018 i Uppsala är det dags att lämna över Yrkes-SM flaggan till nästa värd. Anbudsunderlaget som innehåller mer information finns att ta del av nedan.

Anbudsunderlag Yrkes-SM 2020

Yrkes-SM är en del i en långsiktig satsning på att lyfta yrkesutbildningarnas kvalitet och att få fler ungdomar att söka sig till utbildningar som matchar de framtida behoven av yrkeskompetens. 

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det uppemot 14 000 kvm stora arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. läs mer om Yrkes-SM på www.yrkessm.se

 

Bakgrund:
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Yrkes-SM har genomförts sedan 2004 och är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.
Besök gärna www.yrkessm.se för mer information om evenemanget.

SparaSpara

Share This: